Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Ο Ύμνος του Ολυμπιακού σε metal εκτέλεση!

Μιλάμε για έπος, άνευ πλάκας!
Λεπτομέρειες δεν έχω αλλά θα τις ψάξω.