Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2007

Hallows Eve (Including Routine)

Καλά... μπήκαμε στην υψηλή φιλοσοφία του metal μιλάμε... Ε, καιρός ήταν, κοντά τρεις μήνες το'χω ανεβάσει το ρημάδι το blog και δεν έχω γράψει τίποτε μιλάμε (θα μου πεις βέβαια έχω γράψει τίποτε για τους αρχαίους; Σωστό κι αυτό)....
Να θυμηθώ να γράψω την ανάλυση του τραγουδιού κάποια στιγμή (είναι και τεράστια η ρημάδα)... Σε πρώτη φάση, οι στίχοι (οι οποίοι δεν είναι και ιδιαίτερα "παιδικοί" όπως νομίζουν κάποιοι).

Hear the voices, see the faces (1)
Feel the chill of the fog rolling (2)
Let me bring you, tales of terror (3)
Let me bring you, the macabre tale of (4)
Hallows Eve, let me bring you terror fear grips your heart as you've ne'r known (5)
Hallows Eve, let me bring you horror shock grips your soul, as you've ne'r known (6)

Lay your ear to the floor (7)
Hear us down below (8)
Calling to be released (9)
From your private twilight zone (10)

Hallows Eve, the rising of the dead (11)
Hallows Eve, and bedlam will rule (12)
Hallows Eve, turn look past the shadows our dark carnival is about to begin! (13)

Arriving home as you've done everyday before (14)
Up you walk, up to you everyday door (15)
Pulling out the key you've known so long (16)
You open the door and everything is wrong (17)

Before your eyes a paradise unfolds (18)
Money trees, whiskey and wenches to hold (19)
Turn around to see the door is gone (20)
Forget 'bout the home you've known so long (21)

You turn to face the enigmatic scene (22)
It is all so beautiful yet this is no dream (23)
It is all you ever wanted, don't be naive (24)
See the gates around, you can't leave (25)

Such frustration to be trapped in a cage... (26)
Skin of fair wrenching only serves to enrage (27)
They offer you the fruits of all you see (28)
You can't have the goods 'cause you're not free (29)

Suddenly the trees are burnt and dead (30)
The babbling brook turns to bloody red (31)
The demonic faces of the women turn (32)
Only to reveal that now you'll burn (33)

Demons of all kind appear (34)
Their faces all distort and leer (35)
One is wielding quite an axe (36)
You are thrown upon your back (37)
The axe is raised above your head.... (38)

"STOP!! It is not yet his time, but we will have him soon enough..." (39)

The harpies with their webbed wings laugh away (40)
The Filthy One says that you can't stay (41)
The Master says your time has not begun (42)
We will send you back, but we will have our fun (43)
It won't take long and you'll be back for good (44)
We'll let you meet the axe-man with the hood (45)
He will rind your bones and we'll have our meat (46)
You'll feel and be alive, but grovel at our feet (47)

Arriving home as you've done everyday before (48)
Up you walk, up to your everyday door (49)
Though you don't know why, you feel quite strange (50)
You leave your home behind, guess, you need a change? (51)

Hear those voices, see those faces (52)
Feel the chill of the fog rolling (53)
Let me bring you tales of terror (54)
Let me bring you the macabre tale of (55)
Hallows Eve, let me bring you terror fear grips your heart as you've never known (56)
Hallows Eve, let me bring you horror shock grips your soul, as you've never known (57)

Lay your ear to the floor (58)
Hear us down below (59)
Hear the wicked saint laugh (60)
From his vile embryo (61)

A toast my friends to you (62)
Rehearse you loudest scream (63)
I am out to get you (64)
I am I am (65)

Hellish grace, thief of light lurking always in the night (66)
I could have you one by one creeping round till I'm done (67)
Demons taking to the sky round and round and round they fly (68)
The well are sick, the sick are well living in eternal hell (69)
Celebrate the quaking quill of Edgar Allan Poe, you will (70)
Scream, scream for your Christ everlasting antichrist (71)
Bouts with death do not serve to change a man's belief, just nerve
Only to reveal more clear Just who does he serve on Hallows Eve? (72)

Δεν υπάρχουν σχόλια: