Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Εκτελούνται εργασίαι...

παρακαλούμε προσέξατε μην σας πέσει κανά τούβλο στο κεφάλι...
Οίος επιθυμεί να καταθέσει τον οβολόν του, ας το κάνει εις τα σχόλια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: