Σελίδες

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008

Η Ιερά Σουβλαύκα

Σε συνέχεια των αποκαλύψεων (μην πω, εξ αποκαλύψεως Αποκαλύψεων) που έχουμε ξεκινήσει προς δόξαν του μέγα Σουβλακέα, θα συνεχίσουμε σήμερα με μία συγκλο-νηστική αποκάλυψι αναφορικά με την ύπαρξι του μέγα Σουβλακέα εις την αρχαίαν Αθήνα. Θα ξεκινήσω με το αδιαμφισβήτητον τεκμήριον:
Ούτο το επίσημον νόμισμα των Αρχαίων Αθηνών, που παριστάνει το Ιερό Σουβλάκι της θεάς Αθηνάς (προσέξατε τα γράμματα ΑΘΕ εις την αριστεράν πλευράν), την πασίγνωστη Σουβλάυκαν. Κάτω δεξιά θα διακρίνετε τον ιερόν κλάδον ελαιάς, που ως πασίγνωστον επρόκειτο για το ιερόν δένδρον της θεάς. Δι' ιστορικούς λόγους να σημειωθεί ότι το αθηναϊκόν νόμισμα της σουβλαύκας ήτο το διεθνές -τρόπον τινά- διά τας συναλλαγάς εις τον αρχαίον κόσμον. Ουδεμία εντύπωσι προκαλεί η άρρηκτος σύνδεσις ανάμεσα στα γράμματα ΑΘΕ που αντιστοιχούν αφενός εις την θεάν, αφετέρου εις το ιεραότατον Κλείνον Άστυ, αλλά και στον καρπόν ελαιάς -σύμβολον ιερόν και ειρήνεως (αττική σύνταξις)- με το σουβλάκι.

Σημειολογία: ως γνωστόν, σουβλάκι άνευ ελαίου θα ήτο αδύνατον να παραχθεί. Ή μάλλον, αδύνατον δεν θα ήτο ποτέ, θα ήτο όμως σαφώς άγευστον κι ενδεχομένως κομμένον με αποτέλεσμα να αποτελούσε έργον των πονηρών χορτοφάγων προκειμένου να μας απομακρύνουν από το Φως το Αληθινόν. Έλαιο -αγνό, παρθένο- έχει το ιερότατον τζατζίκιον, έλαιο χρησιμοποιείται (μετά λεμονίου, ριγάνεως κλπ ως το γνωστόν λαδολέμονον) διά το ψήσιμον των ιερών κρεάτων που χρησιμοποιούνται διά τα σουβλάκια, ελαιώδεις είναι συχνά-πυκνά μέχρι και οι πίτες (αν και προτιμούμε τις αλάδωτες διά να μην μας πηδούν το στομάχι όλο το βράδυ). Η θεά Αθηνά ήτο αυτή που διέθεσε τον ιερόν της καρπόν διά την παρασκευή του σουβλακιού και εις αυτό το σημείο να μην λησμονούμε περικαλώ τις ευεργετικές επιδράσεις του ελαίου, το οποίο εκτός από μακροζωία στον άνθρωπον χαρίζει μακροζωία και στους κινητήρες. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωσι το γεγονός ότι οι αρχαίοι εξ Αθηνών ημών πρόγονοι είχαν αποφασίσει όπως τιμήσουν την θεά με ένα νόμισμα που θα απεικόνιζε ένα εκλεκτό έδεσμα εις τους αιώνας τους άπαντας. Και εις αυτόν το σημείον υπεισέρχεται η συγκλονηστική αποκάλυψις, ότι το Σουβλάκι ήτο το ιερόν έδεσμα της Αθηνάς και κατ' επέκτασιν αποτελούσε την αμβροσίαν των θεών. Τα στοιχεία είναι ομολογουμένως καταιγιστικά...
Σημαντικό σημείο το οποίο δυστυχώς είθισται όπως διαφεύγει της ανθρωπίνου αντιλήψεως είναι και το ότι η Αθηνά επρόκειτο διά μίαν πολεμικήν θεάν της Σοφίας, η οποία εγεννήθη εκ του κέφαλου (αττική σύνταξις) του πατρός της (αλλά και πατρός όλων των θεών) Διός. Δεν είναι τυχαίο, μήτε συμπτωματικόν ότι ο άναξ των θεών και των ανθρώπων προέβη εις μίαν τέτοιαν κίνηση, ηθέλοντας να προσδώσει εις την σοφίαν θείαν υπόστασι. Το πολεμικόν της θεάς ταυτίζεται με την επιφύλαξι κατά των μισερών χορτοφάγων, τους οποίους θα πρέπει και να παίρνει ο διάολος όποτε προσπαθούν να μας κόψουν τα κοψίδια μας. Τουτέστιν, ο καρπός της ελαιάς κι ως εκ τούτου και το ιερόν σουβλάκιον (διατί ταυτίζεται με τη σουβλαύκαν) προέρχεται ευθέως εκ του μεγάλου θεού των θεών και των ανθρώπων.

Από μελέτας που έλαβαν χώρα κατά τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά με την αξία της αθηναϊκής σουβλαύκας ανακαλύφθηκε ότι η σύστασι του νομίσματος αποτελείτο από: 10% σίδηρον, 35% ασήμι, 20% χρυσό, 25% διοξείδιο του άνθρακος και 10% το ακόμη άγνωστο έως σήμερα Λαδοκόλειον, μέταλλον ευγενές πάραυτα, το οποίο εκτιμάται ότι ενδεχωμένος κατάγεται υπό του πατρικού πλανήτου Σειρίου (βοήθειά μας). Πιθανοτατέως (κενταυρικός ιδιωματισμός) η υποταγή εις την αθηναϊκήν σουβλαύκαν όλων των ελληνικών νομισμάτων και χρηματιστηρίων να οφείλεται εις μεγάλον βαθμόν εις την ύπαρξι ταύτου μετάλλου, αλλά όπως καταλαβαίνετε μία τέτοια θεωρία βρίσκεται ακόμη εις εμβριακόν στάδιον.

Η ουσία παραμένει αναλοίωτη όμως και πιο συγκεκριμένα η αθηναϊκή σουβλαύκα αποδεικνύει ωσαύτως όχι μόνο την ιερότητα του σουβλακέου (αιολικός ιδιοματισμός), αλλά και τη διαχρονική του ύπαρξι εις τους αιώνας, ύπαρξι η οποία εκινδύνευσε όπως εκμηδενισθεί υπό τους αιρετικούς χορτοφάγας (αττικής σύνταξις) που λατρεύουν τον άρχοντα του Σκότους, Σαλατανά.

Διά περισσότερες πλεροφορίες, Τα Απόκρυφα Σουβλακείμενα, σελίς 234.

Επίσης, παρακαλώ όπως ιδείτε το ιερόν αποκαλυπτικόν βίδεον υπό του Προφήτου:


ΤΣΙΚΝΙΣΟΝ
ΤΖΑΤΖΙΚΙΣΟΝ
ΣΟΥΒΛΟΓΗΣΟΝ

6 σχόλια:

Zaphod είπε...

Όπως βλέπω σιγά σιγά αποκαλύπτεται η διαχρονική επιρροή του Σουβλακέα ανά τους αιώνας...Εύγε τέκνον!!

+Σουβλόγησον+

Κώστας είπε...

Ω σεπτέ Απόστολε τής Εκκλησίας τού Μεγάλου Σουβλακέως,

ουκ οιδ’ ει τις υμών πώποτε άσμα νέον ακήκοεν, ύμνον ιερόν
ος τίτλον φέρει: «Χιλιάδες μπιφτέκια». Ει ουν υμείς περί
αυτού ουκ ακηκόατε, χρη έστι αυτόν ακούειν ίνα δυνηθείτε
αυτόν μανθάνειν και τω Μεγάλω Βασιλεί καθ’ εκάστην
αναπέμπειν. Ει ύμνον ήδη ακηκόατε, αφέσατε εμοί.

http://hfc.ipbfree.com/index.php?act=ST&f=2&t=33

Hades είπε...

@zaphod
Και που'σαι ακόμη. Μην κοιτάς που τόσον καιρό δε μίλαγα. Είναι τέτοια η σωρεία στοιχείων που διαθέτω που θα ανατρέψουν τον παγκόσμιο ιστορικοθρησκευτικό χάρτη... :):):)

@Κώστα
Χμμμμμμμμμμμμμμ... εύγε αγαπητέ εν γύρο αδελφέ. Έχεις σκεφτεί να αυτοχρισθείς απόστολος; :):)

Κώστας είπε...

Μεγαλύνει η γαστήρ μου τον Κύριον, και ηγαλλίασεν
ο οισοφάγος μου επί Σουβλακεί τω Τριστσικνίστω
τω σωτήρί μου. Όλβιος εστίν όστις της τσίκνης έσχεν
όσφρησιν!

Hades είπε...

Εξ-αιρετικότατος, σουβλέκνον μου! Το'χα διαβλέψει πως είσαι κρυφό ταλέντο! Ελπίζω να τιμήσεις τη σημερινή τεραστιοτάτη εθνική εορτή κατά τα πατροπαράδοτα!

Κώστας είπε...

But of course!!!